آموزش جهت یابی در طبیعت (قسمت چهارم)

0

 

 

قسمت چهارم 

 

طرز کار با قطب نما در شب

 

compass-10pwuk7
1 – تعیین گراي شیئی نورانی در شب 

براي تعیین گرا درشب ابتدا باید خط فسفري شب نما طوقه کار در شب را در امتداد دو نقطه شب نماي دوسر تارمویی قرار دهید سپس از داخل شکاف بالاي در قطب نما به هدف نگاه کنید. البته در قطب نما باید کمی بیش تر باز شود (حدود 120 درجه)در این حال با شست دست چپ با سرعت و دقت تیغه نشانه روي را روي طوقه کار درشب بخوابانید تا صفحه لغزنده قفل شود .بعد طوقه کار در شب را در جهت خلاف عقربه ساعت بچرخانید تا برعقربه مغناطیسی منطبق شود . در همین حال باید تعداد تقه هاي آن را بشماریم اگر تعداد تقه هاي به دست آمده را در عدد 3 ضرب کنیم گراي مورد نظر به دست خواهد آمد.یادآوري می شود که طوقه کار در شب جمعا 120 دندانه دارد که 120 تقه صدا می دهد هر تقه 3 درجه است که حاصل آن 360 درجه خواهد شد .

Cammenga-lensatic-compass-model-27
2 – گرا بستن با قطب نما در شب وحرکت با آن

براي حرکت با قطب نما در شب با گراي معین ابتدا باید خط شب نماي طوقه کار در شب را در امتداد دونقطه فسفري شب نما قرار دهید و بعد گراي داده شده را تقسیم بر سه کنید تا بدانید چند تقه می شود. سپس توقه کار در شب را به تعداد تقه ها در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید کنید, بعد آنقدر به دور خود بچرخانید تا عقربه مغناطیسی زیر خط شب نما قرار گیرد ( یعنی منطبق شود ) حال بدون آنکه این انطباق به هم بخورد قطب نما را بالا آورده ، از داخل شکاف تیغه و شکاف بالاي نقاط شب نما به جلو نگاه کنید و یک نقطه کمکی انتخاب نموده و به سمت آن حرکت کنید این عمل را آنقدر تکرار کنید تا به هدف برسید . چون در شب دید محدود است و نقطه کمکی را نمی توان دور انتخاب نمود . باید نقطه کمکی را نزدیک انتخاب کنید در نتیجه تعداد آنها زیاد خواهد شد و باید بیشتر این عمل را تکرار کنید. اگر نقطه کمکی مشخصی وجودنداشت، می توانید یک نفر را به جلو بفرستید تا جایی که دیده می شود و او را به چپ و راست هدایت کنید تا روي تار مویی قرار گیرد . بعد به طرف او حرکت نمایید تا به او برسید و دوباره اورا به جلو بفرستید و این عمل را تکرار کنید تا به هدف برسید.
تذکر 1 : (از آنجائيكه همه اعداد بر 3 قابل قسمت نيستند و عدد مشخصي براي تقه ها بدست نمي آيد لازم است اينگونه اعداد را با کم و يا اضافه کردن 1 درجه به يكي از مضارب عدد 3 تبديل کنيم و سپس تبديل به تقه کرده و به قطب نما ببنديم. در اينحالت بعد از 1000 متر طي مسافت اگر يك واحد به گراي اوليه اضافه کرده باشيم ، بايد 18 متر به چپ و اگر يك واحد از گرا کم کرده باشيم ، 18 متر به راست مسير بيائيم تا انحراف ايجاد شده ناشي از تغيير اعداد درجه تصحيح شود.

 

سمت قبله

مسلمانان براي خواندن نماز هاي روزانه خود نیازمند یافتن قبله اند . خانه کعبه در شهر مکه و در کشور عربستان است به همین دلیل مسلمان هاي تمام کشورهاي دنیا می بایست جهت قبله را بیابند . در کشور ایران سمت قبله عمدتا جنوب غربی است و براي پیدا کردن سمت قبله از روش هاي زیر استفاده کنیم.

ghotbnama (4)
الف: قبله نما
قبله نما دستگاهی است که جهت قبله نما را نشان می دهد. معمولا قبله نما بر اساس قطب نما ساخته می شود. با این تفاوت که به گونه اي درجه بندي و تنظیم شده است که علاوه بر نشان دادن جهت شمال، جهت قبله را هم نشان می دهد . باید گفت که یافتن قبله توسط قبله نما به سادگی یافتن شمال و جنوب جغرافیایی نیست براي قبله ،علاوه برداشتن یک قبله نما به یک جدول هم نیاز داریم که داراي مشخصات شهري باشد که ما در آن هستیم (جدول پیوستی انتهاي جزوه) چون جهت قبله نسبت به جهت شمال در نقاط مختلف کره زمین، زاویه یکسانی نمی سازد.

geble 1

روش استفاده از قبله نما
1 –  قبله نما را دور از اشیاء فلزي در مکانی مسطح قراردهید، به گونه اي که عقربه به راحتی گردش کند.
2 –  کشور و شماره شهر مورد نظر را در جدول پیوستی پیدا کنید اگر شهر مورد نظرتان را نیافتید، نزدیکترین شهر را پیدا کنید.
3 –  قبله نما را طوري بگرانید که قسمت قرمز عقربه متحرك روبروي شماره شهر مربوط قرار گیرد. در این حالت فلش ثابت که بر روي صفحه قبله نما رسم شده سمت قبله نما را نشان می دهد.

ب : محراب مساجد
همه محراب هاي مساجد به سمت قبله هستند در کشور ایران محراب هاي مساجد به سمت جنوب غربی هستند.
ج: قبرستان مسلمین
تمام مسلمانان را برروي بازوي راست می خوابانند اگر پایین قبر یک مسلمانان باستیم سمت چپ ما قبله است در کشور ما اگر پائین یک قبر بایستیم سمت چپ جنوب غربی است.

 

 

ادامه دارد…

 

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.