سرعت خودرو،مایل یا کیلومتر ؟

0

 

هر چند که سرعت سنج اکثر خودروها براساس کیلومتر در ساعت شماره گذاری و مدرج شده اند اما برخی خودروها خصوصا نمونه های آمریکایی و بریتانیایی و همچنین در برخی دیگر از مناطق دنیا، براساس مایل در ساعت نیز شماره گذاری می شوند هر مایل برابر 1600 متر یا 1/6 کیلومتر است و برای تبدیل یک سرعت بیان شده براساس مایل در ساعت کافی است آن را در عدد ثابت 1/6 ضرب کنیم. برای مثال 60 مایل در ساعت برابر با 96 کیلومتر در ساعت میباشد.

9dc3f4s-960

در واقع دلیل اینکه شتاب برخی از خودروها نیز به صورت صفر تا 96 کیلومتر در ساعت بیان شده و از 100 کیلومتر در ساعت استفاده نمی شود به همین علت است که شتاب این خودروها بصورت صفر تا 60 مایل در ساعت محاسبه شده اند و با تبدیل به واحد کیلومتر به 96 کیلومتر در ساعت میرسیم ، سرعت سنج برخی خودروها بصورت کیلومتر در ساعت و یا فقط مایل در ساعت شماره گذاری شده اند. با این حال سرعت سنج برخی از خودرو ها نیز به هردو واحد عددگذاری می شوند.

df178b4s-960

معمولا برای ما که در ایران زندگی می کنیم و واحدهای ما براساس واحدهای SI است. بسیار کم پیش می آید که بخواهیم سرعت را از کیلومتر به مایل و یا لیتر را به گالن و … تبدیل کنیم. استانداردهای اروپا نیز براساس SI هستند.

 

 

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید