وسایل مورد نیاز کمپینگ (قسمت اول فانوس)

0

فانوس

فانوس از واژه یونانی یهنام (فانس)به معنی شفاف گرفته شده است .

فانوس،محفظه ای است نورانی ه در قدیم مردم برای روشنایی مسیر های رفت آمد خود همیشه به همراه داشتند.برای حفاظت آتش درون فانوس دربرابر باد و خاموش نشدن آن ابتدا از اشیائی استفاده میشد که غیر پوشاننده باشند مثل پارچه،کاغذ و…. .

سیستم کاری فانوس بسیار ساده بوده و به وسیله ی فتیله ای که آغشته به نفت می باشد روشن میگردد  این مکانیزم ساده و در دسترس با عث شدخ هنوز هم در بسیاری از مناطق غیر شهری و روستایی کماکان مورد استفاده قرار بگیرد.

نکته مهم

وقتی در اطراف کمپ و محل استرا حتتان فانوس روشن میکنیدبه شکل معنی دار و قابل توجه ای مورد احترام اهالی محترم قرار خواهید گرفت که بسیار خوشایند است.

به علت آشنا بودن فانوس و نور آن برای چوپانان و افراد محلی ، در حقیقت باروشن کردن فانوس خود  نشانه و علامتی را روشن کرده اید که بهانه ای خواهید بود برای آغاز دوستی ها  و همدلی های پر ارزش که روح بلند و سلامت ایرانی با آن صفا یافته است و در جهان پر آوازه گشته است.


پایان قسمت اول

ادامه دارد……..

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.