روش عبور خودرو از جوی آب

0

skinakLrCWae4FHrjh.jpg

روش های عبور از جوی آب

عبور از جوی آب می تواند به ماشین شما صدمه بزند مگر این که روش صحیح استفاده می شود . خطر تماس خودرو با زمین وجود دارد ، و ممکن است که دو چرخ خودرو شما در چاله گیر کند و کشش خودرو گرفته شود.

آنچه نباید انجام داد :عبور به صورت مستقیم از خندق باعث می شود که هر دو چرخ جلو به طور همزمان در خندق سقوط و به سیستم تعلیق جلو فشار وارد کند و باعث آسیب دیدن سیستم تعلیق شود . و همچنین این کار می تواند باعث تماس جلو خودرو با زمین شود ، و یا کاهش کشش به نقطه ای که خودروی شما ممکن است گیر کرده باشد.

skinakFCQr8sNocNDa.jpg

عبوراز خندق به صورت غیر مستقیم
روش صحیح عبور از خندق  :عبور از خندق به شیوه ای قابل اطمینان تر، در یک زاویه عبور ، تنها یک چرخ ابتدا باید وارد خندق شود . ابتدا یکی از چرخ های جلو و سپس شمارش چرخ ها که به صورت تک تک وارد خندق می شود. این بزرگترین شانس موفقیت و راهی برای حفظ بهترین کشش ممکن است با استفاده از سه چرخ از چهار چرخ را فراهم می کند .مقابله با خندق در سرعت آهسته ، اگر خودرو شما مجهز به تعلیق قابل تنظیم باشد ، انتخاب بالاترین تنظیمات برای جلوگیری از هر گونه تماس با زمین .

 

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.