ایرادهای سیستم ترمز خودرو و راه حل آنها (قسمت اول)

0

 

قسمت اول

 

57906831846132185497

 

ترمز لرزش داشته و پیوسته می گیرد و رها می کند :

ایراد از:

۱ – شل بودن اتصالات ترمز . خوردگی و یا معیوب بودن کاسه چرخ و یا دیسک ترمز

۲ – لنت های ترمز صدمه دیده اند.

راه حل :

۱ – طبق و فنرها را بازدید و محکم نمایید.

سیبک های فرمان و بوش را بازدید نمایید که لقی نداشته و معیوب نباشند.

اگر کاسه چرخ و یا دیسک ترمز خورده شده و یا معیوب باشند باید تعویض گردند.

۲ – از لنت های نو استفاده نمایید.

 

اتومبیل به یک طرف کشیده می شود :

ایراد از :

۱ – یکی از چرخ ها کم باد است .

۲ – ترمز ها به طور یکنواخت تنظیم نیستند.

۳ – روغن خوردگی لنت ترمز در چرخ مخالف سمتی که اتومبیل کشیده می شود.

راه حل :

۱ – فشار باد چرخ ها تنظیم شود.

۲ – تمام ترمز ها تنظیم شود.

۳ – کاسه نمد سیلندر چرخ تعویض گردد.

۴ – پیستون را روان نموده و یا سیلندر کامل چرخ را تعویض نمایید.

 

زمانی که پدال ترمز فشرده می شود پدال در زیر پا لرزش دارد:

ایراد از:

کاسه رخ شکسته و یا تاب برداشته است. ( دیسک های ترمز خوب عمل نمی کند )

راه حل :

تعویض نمایید.

 

خلاصی پدال ترمز زیاد است :

ایراد از :

۱ – لنت های ترمز احتیاج به تنظیم داشته و یا باید عوض شوند.

۲ – اهرم فشار دهنده به سیلندر اصلی ترمز خلاصی زیادی دارد.

راه حل :

۱ – لنت ها را تنظیم و در صورت خورده شدن تعویض گردند.

۲ – اهرم فشار دهنده تعویض گردد.

 

پدال ترمز در زیر پا خالی می کند :

ایراد از :

۱ – سیستم ترمز خوب هواگیری نشده است و در سیستم ترمز هوا وجود دارد.

۲ – لنت ترمزهای ترمزجدید هنوز روان نشده اند.

راه حل :

۱ – هواگیری شود.

۲ – پس از استفاده به تدریج برطرف خواهد شد.

 

 

ادامه دارد …

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.