عیب یابی موتور خودرو (قسمت سوم)

0

قسمت سوم

 

عیب یابی موتور خودرو از طریق شمع ها

165361

شمع یکی از مهمترین قسمت های مدار جرقه در خودرو می باشد که ولتاژ تقویت شده کوئل را بصورت قوس الکتریکی یا جرقه در محفظه احتراق مصرف می کند. ولتاژ این جرقه در شرایط مختلف کار موتور بین ۵۰۰۰ الی ۲۵۰۰۰ ولت در سیستم الکترونیکی بیشتر از این مقدار می باشد که این شرایط عبارتند از : فشار تراکم موتور – نوع سوخت – درجه حرارت موتور – نسبت سوخت و هوا – فاصله دهانه شمع

شمع خودرو

از رنگ الکترود شمع می توان به عیب آن پی برد.

۱ – اگر پایه شمع به رنگ قهوه ای و الکترود آن به رنگ خاکستری باشد :

نوع هوای شمع برای موتور نامناسب است – موتور در شرایط خوب و بصورت معمولی کار می کند – نسبت سوخت و هوای آن مناسب است – روغن سوزی ندارد و زمان جرقه زنی شمع ها مناسب است.

۲ – اگر پایه شمع به رنگ قهوه ای روشن و الکترود های آن به رنگ سفید باشد :

نوع شمع برای موتور مناسب نیست – سوخت مناسب نیست به این معنی که نسبت هوا به سوخت بیشتر است و به همین دلیل شمع حرارت زیادی دریافت می کند.

۳ – اگر پایه و الکترودهای شمع دوده گرفته باشد :

شمع کارایی ندارد و اصلا مناسب موتور نیست یعنی شمع سرد است. سوخت مناسب نیست به این معنی که نسبت بنزین به هوا بیشتر می باشد و موتور سرد کار می کند.

with_SPDi_grande

۴ – اگر پایه و الکترودهای شمع دودزده و چرب باشد :

موتور روغن سوزی دارد – شمع مناسب نیست – سوخت مناسب نیست.

wm7lacr9z31nu4vo9ou

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.