رفع مشکل دیفرانسیل و پلوس

0

صدا کردن دیفرانسیل:
علت:
۱٫زیاد بودن لقی بین کرانویل و پنیون.
۲٫شکستگی یا خرابی بلبرینگها.
۳٫ساییدگی کرانویل و یا پنیون.

گرم کردن دیفرانسیل:
علت:
۱٫کم داشتن و یا نداشتن واسکازین.
۲٫سفت بستن کرانویل و یا پنیون.
۳٫گرفتن هواکش دیفرانسیل.

تشخیص خوردگی دنده های پنیون و کرانویل:
صدای دیفرانسیل در دور زیاد و قطع شدن ان در موقع گاز دادن.

علت صدای دیفرانسیل در موقع دور زدن:
علتها:
۱٫از مجموعه ی هوزینگ سفت بودن دنده های هرز گرد روی شفت هرزگرد.
۲٫سفت بودن دنده های سر پولوس در هوزینگ.
۳٫خرابی واشرهای جانبی بین دنده ها.
۴٫خرابی دنده ها.

صدای ضربه از دیفرانسیل:
بلبرینگ یا چرخ دنده ها معیوب یا زیاد ساییده شده باشد.

معایب گرفتگی هواکش دیفرانسیل:
۱٫روغن زدگی چرخ.
۲٫گرم کردن دیفرانسیل.
۳٫خرابی کاسه نمدها.

راه تشخیص خرابی بلبرینگ پنیون:
پس از ازمایش بلبرینگ چرخها اگر باز هم صدا تولید شود معمولا از خرابی بلبرینگ پنیون است.

معایب شل بودن مهره های چانکیت چرخ عقب:
۱٫بیرون زدن چرخ عقب.
۲٫کچل کردن بلبرینگها یا خرابی کاسه نمد.

بیرون زدن چرخ عقب:
علتها:
۱٫شکستن بلبرینگها.
۲٫در بعضی از خودروها بریدن پولوس.
۳٫شل بودن و باز شدن مهره های چانکیت

بریدن پولوس:
علتها:
۱٫تاب برداشتن پولوس.
۲٫تاب داشتن پوسته ی دیفرانسیل.
۳٫رها کردن کلاچ به طور ناگهانی در موقع حرکت.
۴٫ترک داشتن پولوس.
۵٫بار زیاد.

علت تیز کردن دنده کرانویل و پنیون:
علتها:
۱٫نداشتن و کم داشتن واسکازین در دیفرانسیل.
۲٫سفت بسته شدن دیفرانسیل.
۳٫کار زیاد و از بین رفتن خاصیت واسکازین.

علت شنیده شدن صدا از دیفرانسیل در موقع بار دادن به خودرو:
احتمالا تماس زیادی در ناحیه ی پاشنه بین دنده ها وجود دارد و کرانویل را باید به پنیون نزذیک تر کرد.

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.