حجم موتور,لیتر یا اینچ مکعب

0

 

چرا باید این حجم موتور خودرو را بدانیم؟
حجم یک موتور مى تواند بیشترین قدرتى که موتور تولید مى کند را برآورد کند.میدانیم  که بنزین با هم مخلوط مى شود ودر موتور مشتعل مى شود.این اشتعال زمانى بخوبى رخ میدهد که احتراق سالمى روى دهد و احتراق کامل و بدون نقص زمانى رخ مى دهد که درصد کمى بنزین با هوا مخلوط شود.اگر مقدار زیادى بنزین با مقدار کمى هوا مخلوط شود احتراق ناقص روى میدهد. ویا روی نمیدهد(به علت کمبود اکسیژن).


220px-Displacement


نسبت مقدار هوا به بنزین ۱۵ به ۱ است  یعنی ۱۵ واحد هوا با ۱ واحد بنزین مخلوط مى شود.حجم موتور بیشترین مقدار سوختى که موتور مصرف مى کند را اطلاع مى دهد واین نیز مى تواند کنترل کند بیشترین قدرتی را که موتور تولید مى کند. البته ممکن است یک موتور  ۱۰ لیترى که کارایى بدى دارد و نیز یک موتور ۱ لیترى  که کارایى خوبى دارد  هر دو داراى یک اسب بخار یکسان باشند.اگرچه که موتور ۱۰ لیترى ۱۰ برابر موتور ۱ لیترى حجم دارد.طبق یک قانون عمومى یک موتور ۱۰ لیترى باید ۱۰ برابر نیروى بیشتر نسبت به موتور ۱ لیترى تولید کند.اگر سایر شرایط بدون تغییر بمانند.


محاسبه-حجم-سیلندر

حجم مجموع سیلندرها از جایی که پیستون در نقطه مرگ پایین قرار دارد تا جایی که در تاج بالایی سیلندر یعنی نقطه مرگ بالا قرار می گیرد به معنی حجم موتور است. این حجم براساس لیتر و cc بیان می شود و این در حالی است که در برخی از کشورها مخصوصا در منطقه آمریکای شمالی حجم موتور ها براساس اینچ مکعب گفته می شود.

برای تبدیل اینچ مکعب که به صورت CID شناخته می شود, کافی است عدد حجم موتور را در عدد ۱۶/۴ ضرب کنیم. این عدد تقریبی از مکعب یک اینچ یعنی ۲/۵۴ سانتیمتر است و حجم نهایی به صورت CC بدست می آید. به عنوان مثال یک موتور ۳۶۰ اینچ مکعبی حجمی برابر با ۵۹۰۴CC یا ۵/۹ لیتر دارد. هر لیتر نیز ۱۰۰۰ میلی لیتر یا همان هزار CC است.

 

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.